Sinds 1997 ben ik remedial teacher, leerkracht speciaal onderwijs en intern begeleider. Daarna heb ik mij verder bekwaamd als AD(H)D coach en studie coach. Ik heb ervaren dat het voor vele leerlingen lastig is om structuur en planning aan te brengen bij het leren van huiswerk. 

Dit leidt dan helaas tot slechte cijfers, faalangst en soms zelfs tot burn-out en allerlei andere klachten. Ook ontbreekt het vaak aan inzicht in mogelijke leerstrategieën en vooral: welke bij hen passen. Mijn uitgangspunt is het vinden van de éigen leerstijl! 

Ik kom aan huis, voor gemiddeld 8 lessen. Soms meer, soms minder. Heel belangrijk is het, om goed te kijken naar motivatie. Aangezien mijn hulp intensief, individueel en één op één is, ga ik alleen aan het werk als de leerling écht geholpen wil worden. Daardoor is het slagingspercentage vrij hoog. 

Ik ben een voorstander van leren en studeren in de eigen omgeving, met een eigen plan en werkwijze. Na gemiddeld 8 lessen lukt dit meestal prima! Het intake gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Neem gerust contact met mij op voor verdere informatie of een afspraak!